csenru
Nákupní košík

Celoroční program péče o koupací jezírka a biobazény

START

Založení koupacího jezírka nebo biobazénu, výměna vody nebo doplnění

Správné založení koupacího jezírka nebo biobazénu je velmi důležité, protože to má velký vliv na jeho následné fungování. Čemu stojí věnovat pozornost při zakládání nově vytvořených koupacích jezírek nebo biobazénů? Co byste měli vědět, kdykoli změníte vodu?

 • Regenerační zóny s rostlinami - zde se nacházejí minerální a biologické filtry, které jsou odpovědné za kvalitu vody. Doporučují se proto přírodní filtrační vrstvy a minerály typu BioKalonit, BioPorif a BioZeolite;
 • Biologická rovnováha - ovlivňuje celý vodní ekosystém a schopnost samočištění vody. Rovnováha může být snadno narušena, proto je dobré kolonizovat vodní prostředí mikroorganismy ve formě přírodního přípravku EcoGerm Ponds, který pomůže udržet vyvážený vodní ekosystém;
 • Výměna vody - plnění vodou z vodovodu, dešťovou nebo ze studně může mít negativní vliv pro biologický život (obsah chloru, těžkých kovů apod.). Proto je vhodné používat k ošetření přírodní přípravek PondStarter;
 • Spuštění filtrace - při prvním spuštění filtru a po každém jeho čištění by mělo být použito médium s vysokou koncentrací mikroorganismů, jako je EcoGerm Starter, které okamžitě aktivuje biologický filtr. Doporučuje se také používat po výměně vody;
 • Úroveň fosfátů - příliš vysoká koncentrace sloučenin fosforu ve vodě je jedním z důležitých důvodů pro invazi řas a sinic, tomu je možné zabránit pomocí směsi minerálů jako PhosBinder a BioChalix;
 • Parametry vody - stabilizace vodních parametrů nově vytvořeného koupacího jezírka nebo biobazénu, stejně jako již fungujícího,
  je jedním ze základních úkolů. Nejdůležitějšími parametry je karbonátová tvrdost, od níž je závislé pH vody. Pro stabilizaci vodních parametrů se doporučuje používat přípravek PondStabil.

Důležité je pravidelně kontrolovat parametry vody. Měření by mělo probíhat vždy ve stejnou denní dobu (pH by mělo být měřeno večer, protože během dne bývá hodnota vyšší).

JARO

Spuštění koupacího jezírka nebo biobazénu, čištění vody

Začátek března: čištění vody

Jaro je ten správný okamžik, kdy se koupací jezírko nebo biobazén připravuje po zimní přestávce na celou sezónu. Na co je třeba přitom myslet?

 • Snížení fosfátů, amonných iontů, dusičnanů a dusitanů - tyto druhy sloučenin se dostávají do vody od hromadících se rybích tuků, zbytků rozkládajících se vodních rostlin a listů, které napadaly do vody na podzim. Nežádoucí sloučeniny se mohou dostat do vody společně s povrchovými vodami. Jejich úroveň se také zvyšuje, pokud je nedostatečná mikrobiální degradace spodních sedimentů. Amoniak vážně poškozuje sliznice a jemnou strukturu rybích žáber a může vést až k jejich smrti. Dusičnany a fosfáty jsou základní živinou řas a sinic, způsobující jejich silný rozvoj. Pravidelné snižování výše uvedených složek s produkty z prvního bodu START pomůže udržet vodu čistou a bezpečnou;  
 • Odstranění přebytečného bahna a spodních sedimentů - po zimě
  je v koupacím jezírku nebo biobazénu zvýšené množství bahna a sedimentu, které lze snadno snížit pomocí přírodního bakteriálního přípravku EcoGerm Ponds;
 • Inokulace aktivních bakteriálních kultur - aby biologický filtr fungoval na jaře naplno, je vhodné mu poskytnout užitečné mikroorganismy ve formě EcoGerm Starter, které také pomohou odstranit škodlivé sloučeniny dusíku;
 • Udržování správné úrovně karbonátové tvrdosti - má obrovský dopad na stabilizaci dalších vodních parametrů a měla by být udržována na úrovni nad 5,5 ° dH. K tomu je možné využít přípravek PondStabil.

Polovina března - konec října: péče o koupací jezírko nebo biobazén

Aby biologický čisticí systém fungoval správně a v plném rozsahu, je vhodné do něj vložit příslušný počet vybraných bakteriálních kmenů. Za tímto účelem se doporučuje přípravek  EcoGerm Ponds, který lze používat po celý rok (i bez filtračního systému). Mikroorganismy obsažené v něm nejen zrychlují rozklad organických látek znečišťujících vodu, ale také rozkládají močovinu. EcoGerm Ponds je ideální pro systémy s vnitřními a vnějšími filtry. Při absenci filtračního systému se doporučuje dodatečně aktivovat biologické mechanismy úpravy vody pomocí EcoGerm Starter.

Duben - polovina května: prevence a potírání řas

V tomto období může dojít k silné invazi řas a sinic, které významně snižují vizuální hodnotu koupacích jezírek nebo biobazénů, ale často také vylučují toxické látky. Metabolické toxiny sinic mohou vést k alergiím, astmatu, ekzému a dokonce k poškození nervů. Proto je tak důležité systematicky zabraňovat nadměrnému růstu řas a sinic, a pokud se tak stane, tak je účinně eliminovat. Za tímto účelem se doporučují tři produkty: AlgoStopper, PhosSorb a PhosBinder.

PLNÁ SEZÓNA

Koupací jezírko nebo biobazén v letní sezóně

Nutno věnovat pozornost dvěma důležitým aspektům:

 • Správné parametry vody - karbonátová tvrdost (KH) by nikdy neměla klesnout pod 5,5 ° dH a pH vody by se mělo pohybovat mezi hodnotami 7,5-8,5. V případě nízké hladiny KH a kolísání hodnot pH vody je vhodné používat přípravek PondStabil, který zajistí vhodné podmínky pro rozvoj flóry;
 • Prevence masivního růstu řas - přípravky AlgoLess a AlgoSplit se doporučují k boji proti řasám a při intenzivním rozvoji řas nebo okamžitě po aplikaci přípravku AlgoSplit se použije PhosSorb, který účinně zbaví řasy jejich hlavní živiny (fosfátů).

Červenec - srpen: zlepšení jasnosti zakalené vody

V sezóně se může voda u koupacích jezírek nebo biobazénů zakalit. Existuje proto několik důvodů: vysoká teplota, měnící se počasí (např. silný déšť), malé množství kyslíku ve vodě, vniknutí hnojiv, přejídání ryb atd. Pro zlepšení čistoty vody se doporučuje používat PondClarin, který eliminuje zákal a obnovuje průhlednost vody.

PO SEZÓNĚ

Zabezpečení koupacího jezírka nebo biobazénu na zimu

Od poloviny září: omezování množství bahna a spodních sedimentů

Doporučují se používat tři dlouhodobé přípravky: EcoGerm Winter, EcoGerm Ponds a PhosBinder. Výrazně snižují množství fosforu, přebytečného organického kalu a spodních sedimentů.

Od listopadu: zabránění růstu řas v zimě

Jako preventivní opatření proti růstu řas v zimě se doporučují přípravky: EcoGerm Winter, AlgoSplit a PhosBinder.

Při nanášení výrobku AlgoSplit je vhodné používat ochranné rukavice a dodržovat obecná bezpečnostní opatření. Důležité je zamezit kontaktu přípravku s pokožkou a očima (dráždí).

 

Greenplan_celoroční program péče [PDF]

Greenplan_přípravky na úpravu vody [PDF]

Greenplan_tabulka [PDF]