csenru
Nákupní košík

Hydrobalance: špičkový filtrační systém pro nejvyšší kvalitu vodyL Naturpools ZW

Nejdůležitější vlastnosti filtračního systému Hydrobalance v kostce

  • Využitím přirozených procesů dosahuje filtrační systém maximálního výkonu s minimem vynaložené energie.
  • Díky své jednoduché konstrukci lze systém snadno instalovat i do neobvyklé architektury jezírek nebo bazénů všech velikostí.
  • Filtr nevyžaduje žádné světlo, a proto jej lze instalovat i do podzemních nádrží či jímek.
  • Filtr Hydrobalance podporuje přirozený samočisticí proces vašeho jezírka či bazénu bez chemikálií nebo dalších znečišťujících látek.
  • Filtr Hydrobalance vám zajistí křišťálově čistou vodu a optimální hygienické podmínky.
  • Od prvního použití v roce 1998 nebylo nutné z důvodu opotřebování vyměňovat žádný filtr.

Hydrobalance: S rozsáhlými zkušenostmi a silným smyslem pro přírodní procesy ve Vašem vodním útvaru.

Podrobné informace týkající se systému filtrů Hydrobalance

Filtrační systém Hydrobalance se vyznačuje především svou blízkostí k přírodě. Podporou biologických procesů, které přirozeně probíhají v řekách, dochází k maximálnímu odbourávání živin a jejich absorpci s minimálním využitím energie. Díky kompaktnímu designu a flexibilním možnostem instalace lze filtry Hydrobalance instalovat do všech přírodních bazénů či jezírek bez nutnosti dalšího prostoru. Filtry se skládají z pláště nebo krytu z náhodně uspořádané struktury vyrobené z polypropylenu a polyamidu, který obklopuje filtrační rouno z minerální vlny. Uvnitř filtru najdete odtokovou a sběrnou trubku. Filtry jsou zasypány promytým bezfosfátovým štěrkem o zrnitosti 4/8 a 16/32 pro udržení optimálního pH 8,4 a jsou částečně překryty rostlinným substrátem.
Filtr lze umístit do samostatné malé části jezírka (břehivých zón) nebo skimmerového jezírka nejlépe v převládajícím směru větru. Voda je nasávána přes filtry a poté čerpána na opačnou stranu jezírka nebo biobazénu pomocí čerpadla, které je poté přiváděna zpět do bazénu např. pomocí chrličů či jednoduchého přítokového otvoru (např. ve větším okrasném kameni). Vytvoří se tak povrchový proud v převládajícím směru, který plovoucí hrubé nečistoty (listí, okvětní lístky apod.) transportuje do skimmeru, kde je lze snadno odstranit např. pomocí podběráku.
Filtry Hydrobalance lze instalovat také do břehů bazénů nebo do spodní části plavecké oblasti přírodního bazénu. Protože filtr nepotřebuje žádné světlo lze jej instalovat do podzemních nebo vyrovnávacích nádržích.
Filtrační systém je založen na principu mechanického a biologického čištění vody. Mechanické filtry provedou odstranění pevných minerálních a organických částic. To podporuje proces biologického samočištění. Předfiltrování se již provádí pomocí vrstev ze štěrku zrnitosti 16/32 a 4/8.
Procesy biologického čištění způsobují přeměnu mikroskopických látek nebo rozpuštěných látek. Toho se dosáhne mikroorganismy, které se usazují na povrchu a v mezerách protékaného filtračního substrátu (biofilm). Čím větší je tento povrch, tím větší je prostor dostupný pro mikroorganismy.
Čím rozmanitěji lze toto prostředí navrhnout, tím lépe celý systém funguje, protože různé typy mikroorganismů preferují různé vodní podmínky (například aerobní versus anaerobní oblasti ve vodě).
Pomalé filtry, které se používají především k čištění pitné vody, odfiltrují částice, které jsou mikroskopicky malé až do velikosti bakterií. Zajišťují tak křišťálově čistou vodu a optimální hygienické podmínky. Rychlé filtry vytvářejí na exponovaných plochách kyslíkem zásobený biofilm, který váže mineralizované živiny (především fosofor). Tím se sníží obsah živin a zabrání se růstu řas ve vodě.
Hydrobalance je jediný filtrační systém kombinující pomalé a rychlé filtry v jednom systému.
Díky jednoduché konstrukci a flexibilním možnostem instalace lze zabránit chybám při instalaci a díky tomu je snadné zajistit rovnoměrný průtok ve všech oblastech. Přesto je vyžadována instalace vyškolenou realizační firmou.
Filtrační systémy Hydrobalance obecně vyžadují velmi malou údržbu a jsou extrémně trvanlivé. Od začátku používání tohoto systému v roce 1998 nebylo nutné vyměňovat žádný filtr.